Yleiskokouskuulumisia

Lauantaina 7.12.2019 Materiaalialumnin sääntömääräisessä yleiskokouksessa valittiin vuoden 2020 hallitus. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Noora Viinanen. Lisäksi hallituksessa jatkaa Katri Ekholm, Tytti Jaakkola, Voitto Känkänen ja Oskari Jessen-Juhler. Hallituksen uudet jäsenet ovat Sakari Terho ja Janne Koivisto. Onnea uudelle hallitukselle!

Yleiskokous 7.12.2019 Tampereella

Kuva: Voitto Känkänen

Lisäksi kokouksessa äänestettiin yhdistyksen visuaalisesta ilmeestä. Logo valittiin yksimielisesti, mutta väriä ja fonttia äänestettiin useampi kierros. Lopputulos myötäili myös aiemmin Materiaaliopin juhlaseminaarissa järjestetyssä logoäänestyksessä saatua tulosta. Viralliseksi fontiksi äänestettiin Berlin Sans FB Demi ja väriksi ruosteenpunainen.

Yhdityksen uusi logo

Erityiskiitos logon suunnitelleelle Sakari Terholle!